Δήμος Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδία των Βαλκανίων και πήρε το όνομα της από την αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο, το σύζυγο της, το 315. Πολύ σύντομα η πόλη έγινε γνωστή και κάτω από τους Ρωμαίους το 148 π.Χ. έγινε η πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Μακεδονίας. Ο Απόστολος Παύλος πέρασε και κήρυξε στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού του (50 π.Χ.).

 

Τα απόρθητα τείχη κράτησαν την πόλη ελεύθερη μέχρι το 904, όταν οι Σαρακηνοί πειρατές την κατέλαβαν. Το 1185 και το 1430 η πόλη πέρασε διαχρονικά στα χέρια των Νορμανδών και των Τούρκων. Το 1492 είναι το κρίσιμο έτος για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, λόγω της άφιξης των Σεφαραδιτών Εβραλίων από την Ισπανία.

 

Οι 50συναγωγές που δημιουργήθηκαν σε όλη την πόλη τη χώρισαν στα εξής τρία τμήματα: το εβραϊκό στο λιμάνι, το ελληνικό στην περιοχή της Ροτόντας και το Οθωμανικό στην Άνω Πόλη. Τον Οκτώβριο του 1912 η πόλη απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς . Η πλειοψηφία του εβραϊκού πληθυσμού έχασαν τη ζωή τους το 1943, μετά την απέλαση τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Auswitz, του Bergenau και του Bergen Belsen, ενώ στο διάστημα αυτό η πόλη απελευθερώθηκε και εντάχτηκε στο ελληνικό κράτος.

 

Σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. Είναι γνωστή με τα δυο μεγάλα πανεπιστήμια της, τη διεθνής έκθεση , το φεστιβάλ κινηματογράφου, τα «Δημήτρια» και όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 

www.thessaloniki.gr