Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας (Βελιγράδι)

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας είναι ένας ανεξάρτητος, σύγχρονος & υπεύθυνος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Είναι η εθνική ένωση όλων των Σέρβικων επιχειρήσεων που θέτουν την παράδοση, την εμπειρία και την γνώση προς το συμφέρον των μελών της και γενικότερα της οικονομίας της Σερβίας. Ιδρύθηκε, το 1857 και ήταν η πρώτη εμπορική ένωση.

 

Οι κύριες δραστηριότητες του επιμελητηρίου είναι οι εξής:

  • Εκπροσωπεί τα συμφέροντα της οικονομίας πριν από την κυβέρνηση , και τα άλλα κρατικά όργανα και τους θεσμούς.
  • Διεθνοποίηση – μέσω της βελτίωσης της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και της προώθησης της Σερβίας, ως ένας καλός επενδυτικός προορισμός τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό.
  • Υποστήριξη των εγχώριων και πολυεθνικών εταιριών, μέσω των υπηρεσιών της διαμεσολάβησης, της παροχής συμβούλων και επιχειρηματικών πληροφοριών.
  • Επαγγελματική εκπαίδευση με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας σε συνδυασμό με την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

www.pkr.rs