Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası

Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası (CCIS), bağımsız, modern ve güvenilir kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur ve geleneği, deneyimi ve bilgisi, üyelerinin ve Sırp ekonomisinin çıkarlarına en uygun olanını sunan tüm Sırp işletmelerinin ulusal birliğidir. 1857 yılında kurulmuştur. "Ticaret Kurulu" olarak adlandırılan ilk ticaret şirketiydi.

 

Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana faaliyet konuları aşağıda belirtilmektedir:

  • Hükümet, devlet organları ve kuruluşlarından önce ekonomi çıkarlarını temsil etme,
  • Iyi bir yatırım destinasyonu, bölgede ve uluslararası alanda Sırbistan ekonomisi olarak, uluslararası ekonomik işbirliğinin gelişimi ve Sırbistan’ın tanıtımı yoluyla beynelmilelcilik.
  • Hizmetler, danışmanlık ve iş bilgisi yoluyla ulusal ve uluslararası şirketlere destek verme.
  • Çalışanların ve idarecilerin yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi, kabiliyet geliştirme ve "Avrupa Birliği" birlikteliğinin kalkınmasında ulusal ekonominin rekabet gücünü geliştirmeyi amaçlayan iş eğitimi.

 

www.pkr.rs