Finans & Muhasebe

Hizmetler

 • Kurumlar Vergisi
 • Bireysel Vergilendirme
 • Gayrimenkul Konuları
 • Uluslararası İşlemler
 • Muhasebe Departmanı Organizasyonu
 • Muhasebe Departmanının Yeniden Yapılanması
 • Muhasebe Departmanının Denetimi
 • Özel Vergi Danışmanlığı
 • Nakit Akışı Hareketleri
 • Analitik Muhasebe Uygulamaları
 • Finansal Tablo Hazırlama
 • Uluslararası Muhasebe Standartları

 

Mali Yönetim

 • Sonuçların Kontrolü ve İzlenmesi
 • Nakde çevrilebilirlik
 • Uzun vadeli borç
 • Bankalarla İşbirliği ve Görüşme
 • Tahvil / Borçlanma Senetleri
 • Kurumsal Mali İşler Yönetimi
 • Halka Arz & Yeni Hisse Senetlerinin Yayınlanması
 • Şirket Değerlendirmesi
 • Mali Değerlendirme / İmar Kredisi
 • Kredi, Leasing ve Finanse Etme Desteği

 

İdari Örgütlenme ve Strateji

 • Kuruluş ve şirket kurulumu
 • Tüzüklerin Taslağını Oluşturma
 • İç İşlem ve Kontrol Gelişimi
 • Prosedürler ve Formlar
 • Sermayeyi Arttırma
 • Kurumsal Değişimler
 • Birleşmeler ve Satın Almalar
 • Franchise Geliştirme

 

İnsan Kaynakları

 • Çizelge 
 • Personel Eğitimi
 • Uygun Personel Bulma
 • Ücret Yönetimi
 • Motivasyon Sistemleri
 • Uzun vadeli iş gücü planlaması

 

Birleşmeler ve Satın Almalar

 • Pazar Araştırması
 • İş İmkanlarının Değerlendirilmesi
 • Kazançların Kurtarılması
 • Değerlendirme 
 • Birleşmeler & Satın Almalar İş Planı
 • Görüşme Desteği
 • Durum Tespiti
 • Kaynak Sağlama
 • İzleme ve Tatbikat

 

Şirket Değerlendirmesi

 • Şirket satış ya da satın alma
 • Kotasyon / Halka Arz
 • Birleşmeler 
 • Hissedarların Hizmetten Çekilmesi
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Bulma
 • İş Ortaklığı
 • Yatırım Programları
 • Yatırım Malları Planlama
 • Yatırım Tekliflerinin Yönetimi
 • Yeni Programları Güncelleme