ÖRNEK ÇALIŞMA

Turizm planının stratejik ve operasyonel planlamasının gelişimi ve yükselmesi için entegre sistemi. Ziyaretçiler tarafından kullanılan kamu hizmetlerine modern yapılandırma ve araçlar ile, Yunanistan ve yurtdışındaki turizm alanları ile birlikte yürütülen, " Yunanistan – Bulgaristan 2007 - 2013" bölgesel işbirliği altında gerçekleştirilen kısa adıyla " Dias Net" programının oluşturulması.

 

Yunanistan ve Bulgaristan; sınır bölgesinde turizm alanında açık ve dinamik bir modelin oluşumunu destekleyen, etkili profesyonel turizm programlarının ve girişimciliğin gelişimini düzenleme ve bunların uygulanmasını sağlama ortak amacını güden komşu iki ülke.

 

Bu ortak amacın, Selanik Bölgesi’nin Turizm Tanıtımı ve Pazarlaması için, "Dias Net" programı yoluyla, iki Bulgar partnerle birlikte Selanik Turizm Organizasyonu tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi.

 

Daimi işbirliği ve gerekli prosedürlerin sunumu ve çalışmanın teslim edilmesinin doğru organizasyonu iki ülkenin nihai sonuçlara ulaşmasını sağladı. Özellikle önemli olan; turist ve ziyaretçilere sağlanan kamu hizmeti için bilgi teknolojisini ( internet, sosyal medya, çağrı merkezi, danışma noktaları, akıllı kartlar & mobil uygulamalar) işleten faaliyet sisteminin gelişimiydi, bu yolla, verimli aktiviteleri tanıtarak turizmin yönünü çeşitlendirmeye ve yerel ekonominin büyümesine önemli katkı sağlanmaktaydı.

 

Bununla birlikte; cevaplanmayan bir soru vardı. "Turistler sağlanan hizmetlerden memnun mu?" önemli ve kritik bir soru. Resmin bütününü görebilmek için, danışmanlarla birlikte; hem yerel hem de sınır ötesi halk için turizm albenisi ve memnuniyet derecesini belirleyen göstergeler oluşturuldu. Bu sayede; gerekli tedbirleri alabilmek için zayıf ve hatalı noktaların tespit edilmesi yolunda başarıya ulaşıldı.

 

Aynı zamanda; sınır aşırı bölgeleri, rekabet edilebilir bir destinasyon düzeyine ulaştırarak, ziyaretçiler için bilgi şebekesi ve yanısıra direkt olarak şikayetleri çözümleyen ve kamu hizmet standartlarını geliştiren işletim yapıları oluşturarak ortak bir "Markalaşma" geliştirildi. Hedeflenen amaçlara başarıyla ulaşıldı ve tüm partnerlerce sonuçtan ziyadesiyle memnun kalındığı bildirildi.

 

Tüm yöntemlerden elde edilen temel kazanç; teknolojik uygulamaların gelişimi yoluyla ziyaretçiler – turistler arasında yakın bir ilişki temeli oluşturarak turizm bölgelerinin kalkınmasıdır.

 

Turizm alanında; bir kısmı net bir şekilde görülen kazançların bazıları aşağıdaki şekildedir:

  • Şikayetlerin akılcı yolla idaresi aracılığıyla kamu ve özel hizmetlerin gelişimi.
  • Turizme ilişkin siyasi kararlar gerektiren uygulamaların gelişimi ve standardizasyonu.
  • İletişim ve hizmet kalitesi güvencesi.
  • Acil durum idari eylem kalitesinin geliştirilmesi.
  • Turizm alanında aktif şirketlerin uzmanlık ve deneyiminin, fikirlerin gelişimi ve turizm politikası faaliyet uygulamasında etkili yöntemlerin kullanımı.
  • “Ziyaretçi - turist" ihtiyaçlarına yönelik ürünü üretmek için pazar erişimi ve tüketici profili düzenleme.
  • "Müşteri Profili"ne ilişkin olarak ( gelir grupları, yaş bileşimi, tercihler, şikayetler) kesintisiz ürün bilgisi ve turizm ürünün bulunabilirliği.

 

Yukarıda belirtilenlerle donatılmış olmanın yanısıra bilgi materyaline erişim hususu da gelecekte Selanik’in bir turizm destinasyonu olarak gelişimi, ilerlemesi ve önemli bir değer kazanmasına katkıda bulunulmasını sağlamaktadır.

 

Sonuç olarak; uzaklığın ve dilin doğru ve kazançlı bir işbirliği için problem teşkil etmediği ve tüm sorunların başarıyla çözüme kavuşturulduğu tecrübe edildi.