Örnek Çalışma – Markalaşma

Selanik Turizm Organizasyonu yeniden açıldığı andan itibaren şehir; bir destinasyon olarak hem yaygın kimlik hem de ayrıntılı olarak stratejik markalaşma yönünde yetersiz görülmekteydi. Bu durum Selanik’in yurtdışında zayıf ilgi görmesi ve beraberinde sınırlı sayıda yabancı ziyaretçi ile sonuçlandı. Toplam ziyaretçi sayısı böylesi bir şehir için beklenenin çok daha altında kalmaktaydı.

 

Şehrin profilini güncellemek ve Selanik’in bir destinasyon olarak tanıtımının nasıl yapılması gerektiği konusuna çözüm getirmek amacıyla iki aşamada tamamlanacak yeni şehir markalaşması projesini hazırlamak için Brandexcel – Colibri ile oluşan konsorsiyum görevlendirilerek çalışmalara başlandı.

 

Birinci olarak; kapsamlı bir gelişim süreci ve anketler yoluyla şehir için yeni bir yüz oluşturma, yeni logo, simge ve marka sloganı oluşturma ihtiyacı ve ikinci olarak yeni kimlik oluşturmak ve tanıtmak için özel bir markalaşma planının gerekliliği konsorsiyuma iletildi.

 

Selanik esasen turistik bir şehirdir. Yunanistan’da en fazla tarihsel öneme sahip, barındırdığı çok kültürlülüğü ile Yunanistan’ın en güzel şehirlerden biridir. Sahip olduğu anılarla canlı bir şehirdir. Şehir; tarihsel gelenekleri, kültürel mirası ve doğal güzelliği modern altyapısıyla uyumlu olarak birçok farklı seçeneği içerisinde barındırmaktadır. İdeal destinasyon profilini oluşturan tüm belirgin özellikler ve karşılaştırmalı üstünlükler Selanik’te bulunmaktadır.

 

Selanik için markalaşma programının amacı şehrin farkındalığını ve beraberinde şehre gelen yabancı ziyaretçi sayısını artırmak için güçlü ve bağımsız bir kimlik oluşturmak ve aynı zamanda bölge ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktı.

 

Yeni Selanik Markası

Selanik markası için önemli günümüz değerleri şunlardır;

  • Refah
  • Misafirperverlik
  • Eğlence ve dinlenme – eğlence ve canlılık
  • Eşsiz konumu – Olimpos Dağı manzarası ile denize nazır

 

Yeni Selanik markası, şehrin tarihsel ve çok kültürlü yapısına atfeden ″ Birçok hikaye, tek yürek″ sloganına dayanmaktadır. Selanik; dünya üzerinde paylaşılacak ve anlatılacak benzersiz hikaye ve deneyimlere ev sahipliği yapmaktadır. Bugün Selanik, halkı ve ziyaretçileri için bir vizyon ve bir kalp üzerinde kenetlenmektedir.

Yeni Selanik marka logosu kalp şeklindedir. Kalp; geçmişi, tarihi ve gelecek için umudu simgeleyen bir mozaikten oluşmaktadır.